The agency Scouteen,s.r.o. was founded in the fall of 2001.Today our agency is among the most stable and the most prestigious agencies in the Czech republic, thanks to its professionalism,high quality of the represented models and last but not least a personal and individual approach to the represented models

Agentura Scouteen,s.r.o byla založena na podzim roku 2001.Dnes naše agentura patří mezi nejstabilnější a nejprestižnější agentury v České republice díky své profesionalitě,vysoké kvalitě zastupovaných modelek a v neposlední řadě osobnímu a individuálnímu přístupu k zastupovaným modelům.

SCOUTEEN MODEL AGENCY

Šafaříkova 371/22
120 00 Praha 2
Česká republika

+420 222 522 868

DIRECTOR/ ŘEDITELKA
klaudie@scouteen.cz

CZECH MARKET/ČESKÝ TRH
katerina@scouteen.cz

  
 
Close Menu